Projekti

Spletni medijski portal Ovtar24.si

Spletni medijski portal Ovtar24.si

Elektronski spletni medij "Ovtar24.si" izdajamo od 3. maja 2021.

Elektronski medij "Ovtar24.si" je začel svoje poslanstvo ob svetovnem dnevu svobode medijev, 3. maja 2021. Kot medijski komunikologi verjamemo v moč lokalne informacije in povezovanje podatkov, ljudi, krajev. Manjši kraji oziroma takoimenovane novičarske puščave puščajo prebivalstvo »oropano« verodostojnih, aktualnih in pomembnih informacij. Na območju Slovenskih goric in tudi širše že iz vidika tradicionalnih medijev opažamo t.i. sivo liso, saj je to področje slabo pokrito, zgodbe težko dosežejo regionalne kaj šele nacionalne medije. Zato je tudi odločitev o vzpostavitvi spletnega medijskega portala zrasla z idejo, da povežemo Slovenske gorice z informacijam, z dobrimi zgodbami in da prebivalci teh krajev prejmejo boljši in širši vpogled v delovanje in življenje v Slovenskih goricah.

Elektronski medij "Ovtar24.si" je začel svoje poslanstvo ob svetovnem dnevu svobode medijev, 3. maja 2021, ko so v ospredje postavili informacije kot javno dobrino in povabili k razmisleku o kakovostnem obveščanju javnosti ter kot opomnik, da pravici do svobode izražanja in obveščenosti nista samoumevni. "Ovtar24.si" izdaja Kreativna Pika d.o.o. in je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 2412.

Po letih truda in pokrivanja terena na podlagi entuziastične ekipe je Ovtar24.si pridobival na priljubljenosti in branosti. Uspešno smo se predstavljali v družbenih medijih in ob večjih naravnih katastrofah (neurja, poplave) tudi nemudoma poročali o dogajanju. V letu 2023 je ekipa projekt prijavila na evropski razpis Journalismfund Europe, kjer je bil med 124 prijavljenimi izbranih zgolj 24 projektov – med njimi tudi projekt Lokalna novica v vsak zaselek, ki ga je prijavil medij Ovtar24.si. Strokovna ekipa je opazila sodobne pristope in široka področja pokrivanja ter ekipo nagradila s finančno podporo. V sklopu projekta so realizirali: posodobljena spletna stran z vmesnikom za oddajanje novic »Moja novica«, izvajanje podkastov, avdio in video izjav na www.ovtar24.si, organizacija debatnih večerov na temo lokalnih medijev, priprava, izdaja in predstavitev knjige o medijski podobi Slovenskih goric, izobraževanje novinarske ekipe in nakup opreme.