Projekti

Časopis Ovtarjeve novice

Časopis Ovtarjeve novice

Časopis Ovtarjeve novice izhaja že od decembra 2009.

V začetku leta 2007 je Zmago Šalamun (takrat novinar Štajerskega tednika) županu Občine Lenart mag. Janezu Krambergerju predstavil idejo o skupnem časopisu za vseh šestih občin na območju Upravne enote Lenart (Občina Lenart, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina Sveta Trojica), saj je pri novinarskem delu zaznaval medijsko praznino tega območja. Decembra 2009 je ideja dobila podobo: grafično podobo, oblikovanje in tisk je poskrbelo podjetje Pika, Zmagoslav Šalamun, s.p. (predhodnica podjetja Kreativna Pika d.o.o.). Prva številka časopisa Ovtarjevih novic je izšla v nakladi 6.000 izvodov.

Po izidu februarske številke časopisa v letu 2021 je odgovorno uredništvo prevzel Zmagoslav Šalamun, grafično pripravo časopisa je prevzelo podjetje Kreativna Pika d.o.o., ki je že prvo - marčevsko številko pripravilo v posodobljeni, sodobni grafični podobi. Od marca 2021 naprej je bil tudi imenovan novi uredniški odbor. V letu 2021 so Ovtarjeve novice izhajale v nakladi 6.070.

Od 1. januarja 2024 časopis izdaja podjetje Kreativna Pika d.o.o., ki izhaja v nakladi 5.500 izvodov. Odgovorni urednik ostaja Zmagoslav Šalamun, dipl. inž. med. kom. (UN). Z novim izdajateljstvom pa so časopis dopolnili z novimi rubrikami (razvedrilo) in vanj vključili možnost povezavovanja z digitalnim medijskim portalom www.ovtar24.si (QR kode).