Promocijski material Maister po Maistru

Naročnik: Občina Lenart
Izziv: zasnovati promocijski material po predpripravljenem CGP-ju

Rezultat: V sklopu projekta "Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu" so obnovili Štupičevo vilo na Zavrhu, kjer je veliko časa preživel general Rudlof Maister Vojanov. V želji, da bi obiskovalcem ponudili tudi promocijski material smo zasnovali in natisnili razglednice in zloženko. Pravtako smo pripravili ponatis zbornika, ki je bil izdan leta 2011.

Izid: februar 2020