Spletna stran Zveze kulturnih društev Slovenskih goric

Naročnik: Zveza kulturnih društev Slovenskih goric

Izziv: Širši javnosti smo želeli predstaviti delovanje Zveze kulturnih društev Slovenskih goric.

Rezultat: Društvo se je odločilo za pojavnost tudi v digitalnem svetu in tako je nastala spletna stran s osnovnimi podatki o društvi in aktualnem dogajanju v Slovenskih goricah.

Spletna stran: http://zkd-sg.si/