Spletna in Facebook stran SVZ Hrastovec

Naročnik: SVZ Hrastovec

Izziv: posodobitev in urejanje spletne strani, ki bo uporabniku omogočila prijetno uporabniško izkušnjo. Vzpostavitev in urejanje Facebook profila.

Rezultat: S podobljeno spletno strano smo želeli celoviti predstaviti Socialno varstveni zavod Hrastovec in ponuditi prijazno uporabniško izkušnjo. Stran omogoča tudi interaktivni zemljevid, kjer se izriše in izpiše pot do določenih dislociranih enot SVZ Hrastovec. Zavod smo tudi povezali s socialnim omrežjem Facebok, kjer smo kreirali in vzpostavili nov profil, saj na tak način želimo javnosti predstaviti vsakdan stanovalk in stanovalcev SVZ Hrastovec.

Spletna stran: www.hrastovec.org

Facebook stran: https://www.facebook.com/svzhrastovec