Otvoritev novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart

Naziv dogodka: Otvoritev novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart

Kraj dogodka: Zdravstveni dom Lenart

Datum: 6. 11. 2019

Izziv: Zasnovati dogodek, ki bo povezal vse generacije in se jim vtisnil v spomin

V sklopu organizacije dogodka smo poskrbeli za:
- zasnovo in organizacijo dogodka,
- koordinacija in sodelovanje z vsemi akterji, ki so bili del otvoritve in posoditve dreves (Občina Lenart, Ministrstvo za zdravje RS, VDC POLŽ, Dom Sv. Lenarta, OŠ Lenart, nastopajoči na otvoritvi, Almaja)
- priprava in izdelava promocijskega gradiva,
- izvajanje digitalnega marketinga,
- obveščanje medijev,
- organizacija fotografiranja in snemanja dogodka,
- promocija na spletu in družbenih omrežjih,
- izdelava vabil po CGP,
- organizacija pogostitve,
- komuniciranje z javnostmi/deležniki (pred in po dogodku).

Fotografija: Omanova photography
Video: SIP TV
Moderatorka: Mojca Kos
Pogostitev: Štajerska hiša kulinarike

video: https://www.youtube.com/watch?v=JANkD1UnDGA